ကျောင်းအသိအမှတ်ပြုလွှာပေးအပ်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီး