ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ချင်းပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ရခိုင်ပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ၔရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

ကချင်းပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ရှမ်းပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ကယားပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

နေပြည်တော်တိုင်း ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

ကရင်ပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

မွန်ပြည်နယ် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ

 

တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ