သင်ထောက်ကူပြု ဓမ္မစကူးလ် MP3 ကဗျာများ

 

ဓမ္မစကူးလ်ပထမတန်း MP3 ကဗျာများ

၁။ ဓမ္မစကူးလ်သွားကြမယ်

၂။ ဓမ္မစကူးလ်

၃။ဘုရားအလောင်း ဖွားတော်မူခန်း

၄။ဘုရားအလောင်မင်းသား

၅။အောင်ပွဲ

၆။ဘုရားရှိခိုးမယ်

ဓမ္မစကူးလ်ဒုတိယတန်း MP3 ကဗျာများ

၁။  နမော ဗုဒ္ဓဿ

၂။   ဘုရားဖူးသွားကြစို့

၃။  မေတ္တာ

၄။  ညီပုလေးရယ့် မေတ္တာ

ဓမ္မစကူးလ်တတိယတန်း MP3 ကဗျာများ

 

သင်ထောက်ကူပြု ဓမ္မစကူးလ် MP3 ကဗျာများ

 

KG တန်း MP3 သီးချင်းတေးကဗျာများ

1. KG Sound 1

2. KG Sound 2

3. KG Sound 3

4. KG Sound 4

5. KG Sound 5

6. KG Sound 6

7. KG Sound 7

8. KG Sound 8

9. KG Sound 9

10. KG Sound 10

11. KG Sound 11

12. KG Sound 12

13. KG Sound 13

14. KG Sound 14

15. KG Sound 15

16. KG Sound 16

17. KG Sound 17

18. KG Sound 18

19. KG Sound 19

20. KG Sound 20

21. KG Sound 21

22. KG Sound 22

23. KG Sound 23

24. KG Sound 24

25. KG Sound 25

26. KG Sound 26

27. KG Sound 27

28. KG Sound 28

29. KG Sound 29

30. KG Sound 30

31. KG Sound 31

32. KG Sound 32

33. KG Sound 33

34. KG Sound 34

35. KG Sound 35

36. KG Sound 36

37. KG Sound 37

38. KG Sound 38

39. KG Sound 39

40. KG Sound 40