အလယ်တန်းအဆင့် ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်း

                                                                                                                        ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း ( ဗဟို )

                                                                             အလယ်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား/သူများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ

 

၁။      ဆရာဖြစ်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးလျှင် တစ်လအတွင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သီလရှင် ကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတစ်ခုခုတွင် ဓမ္မစကူးလ်ဆရာအဖြစ် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ (အထက်ပါ နေရာများတွင် သင်ကြားရန်အခက်အခဲရှိပါက အခြားသင့်လျော်သော နေရာများ၌ သင်ကြား နိုင်သည်။)

၂။       သင်တန်းတက်မည့်သူသည် ဓမ္မစကူးလ်ဆရာအဖြစ် ပြန်လည်သင်ကြားမည်မှာ မှန်ကန် ကြောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (သို့မဟုတ်) ဓမ္မစကူးလ်ဖွင့်လှစ်ရာ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏ ထောက်ခံစာပါရမည်။

၃။      တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် တစ်ရက်လျှင်သင်ခန်းစာတစ်ခုနှုန်းဖြင့် သင်ခန်းစာ (၄ဝ) ပြီးဆုံးသည်အထိ သင်ကြားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

၄။      သင်တန်းတက်မည့်သူသည် အသက်(၂၅) မှ (၆၅) အတွင်း သင်ကြားရေးနှင့် ဘာသာရေးကို စိတ်ဝင်စားသည့်စာရိတ္တနှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ (ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်လျှင် အသက် (၂၅)နှစ် မပြည့်မီကလည်း တက်ရောက်နိုင်သည်။)

၅။      လူပုဂ္ဂိုလ်များအနည်းဆုံး (၁ဝ) တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များ အနည်းဆုံး ပထမလတ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (အောင်မြင်ကြောင်း ပညာရေး ထောက်ခံစာ တင်ပြရမည်။)

၆။      မူလတန်းဆရာဖြစ်သင်တန်း မတက်ရောက်ရသေးသူများကို  ဦးစားပေးရွေးချယ်မည်။ (ဆရာလိုအပ်ချက်ရှိလျှင် မူလတန်းဆရာဖြစ်သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးသူများ ဓမ္မစကူးလ် ဆရာအဖြစ် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။)

၇။      ဘာသာရေးအခြေခံ ဗဟုသုတရှိပြီး သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

၈။      လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံနှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ယူဆောင်လာရမည်။

၉။      သင်တန်းချိန်အတွင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များ ယောဂီဝတ်စုံ (သို့မဟုတ်) ဓမ္မစကူးလ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင် ရမည်။

 

                                                                                                                            ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)

                                                                                                                                     အလယ်တန်းအဆင့်

                                                                                         ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

 

၁။        ဓမ္မစကူးလ်ဆရာဖြစ်သင်တန်းသားများအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင်တန်းသားများကို ကြိုတင်ရွေးချယ်၍ သင်တန်းအဆိုပြုလွှာတွင် ဖြည့်စွက် ရမည်။

၂။         တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသားစာရင်းကို အပြီးသတ်ရွေးချယ်၍ ဆရာဖြစ်သင်တန်း အဆိုပြုလွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး သင်တန်းမတိုင်မီ (၁၅)ရက် အလိုတွင် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ပေးပို့ရမည်။

၃။        သင်တန်းအဆိုပြုလွှာတွင် ဖော်ပြထားသော သင်တန်းသားဦးရေကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်၍မရပါ။   တက်ရောက်မည့်သူ အမည်အပြောင်းအလဲရှိပါက နည်းပြအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ (သင်တန်းတစ်ခုတွင် သင်တန်းသားဦးရေအနည်းဆုံး (၃၀)ဦးသာ တက်ရောက်ရပါမည်။)

၄။        ဖြည့်စွက်ထားသော သင်တန်းသားလျှောက်လွှာများကို သင်တန်းမစမီ နည်းပြများအား ပေးအပ်ရမည်။

၅။        ဆရာဖြစ်သင်တန်းတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များ၊ ဆရာလမ်းညွှန် စာအုပ်များနှင့် သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများကို သင်တန်းမတိုင်မီ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထုတ်ယူမည်။ ၎င်းပစ္စည်း များကို သေချာစွာ စိစစ်ထုတ်ယူပြီး သင်တန်းအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ထားရမည်။

၆။        ဆရာဖြစ်သင်တန်းတွင် အသုံးပြုရန် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထုတ်ယူသွားသော ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များနှင့် ဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်များကို (ရောင်း/လှူစာရင်းနှင့်တကွ) သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ မပျက်စီးအောင် သေချာစွာ ထုတ်ပိုး ၍ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ (မိုးရာသီတွင် ပလတ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးပေးရန်နှင့် ပို့ဆောင်ခ (တန်ဆာခ) များကို တစ်ပါတည်း ပေးချေရပါမည်။)

၇။        ဆရာဖြစ်သင်တန်းသို့ လာရောက်ပို့ချမည့် သင်တန်းနည်းပြများ၏ နေရေး၊ စားရေးနှင့် ခရီးစရိတ် (အသွား/ အပြန်) တို့ကို တာဝန်ယူရမည်။

၈။        ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်း ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းများ၏  လိုအပ်သောဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်များ၊ ကျောင်း သားကိုင်စာအုပ်များနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို သင်တန်းတာဝန်ခံမှ တာဝန်ယူ၍ စီစဉ်ပေးရမည်။

၉။        သင်တန်းတာဝန်ခံသည် သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် ကျောင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် သင်တန်းဆင်းဆရာ/ဆရာမများနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။