၂ဝ၂ဝ-ခုနှစ် – ဖေဖော်ဝါရီလ အတွက် ဓမ္မစကူးလ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ